ข่าวประชาสัมพันธ์


รณรงค์ให้สมาชิกโรตารีทุกคนใส่เสื้อEnd Polio (View:943)

วันที่โพส 29/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


             วันที่ 6 ส.ค.65  อน.นพ.ประพนธ์   โชติกมาศ (ประธานมูลนิธิโรตารี)  ได้เข้าร่วมประชุม Club Vibrant Workshop มูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ และประธานฝ่ายภาพลักษณ์สาธารณะ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ซึ่งได้มีการรณรงค์ให้สมาชิกสโมสรโรตารีทุกสโมสรร่วมใจกันใส่เสื้อEnd Polio โดยเงินที่ได้จากการขายเสื้อทุกๆ 1 ตัว บริจาคให้กองทุนโปลิโอ จำนวน 60 บาท