ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีตรัง รวมตัวกันไปส่งนักเรียนYE คนที่สอง ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (View:1017)

วันที่โพส 29/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


   วันที่ 25 ส.ค.65 (เวลาๅ16.30น.)    สโมสรโรตารีตรัง นำโดยอผภ.มานิต วงศ์สุรีย์รัตน์ ,  รทร.วรวิทย์ เผือกจีน(ประธานฝ่ายเยาชน) และ รทร.กุลจิรา  ถิ่นพันธ์ุ ได้รวมตัวกันไปส่งนักเรียนเเลกเปลี่ยน  นักเรียนYE  1 ท่าน คือ น.ส.วริศรา ยี่สิ้น ที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประเทศอเมริกา  ณ สนามบินตรัง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะรับให้ได้มากที่สุด