ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (View:821)

วันที่โพส 24/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีราชบุรีปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 5 ท่าน  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรตารี  ได้เข้าถึงการบริการผู้อื่นเหนือตนเอง  วันที่ 18 สิงหาคม 2565  ณ  ห้องประชุมหอประชาคมราชบุรี