ข่าวประชาสัมพันธ์


ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนYE ซึ่งเดินทางมาจากประเทศแคนนาดา (View:827)

วันที่โพส 18/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


   11 ส.ค. 65 สโมสรโรตารีตรัง นำโดยรทร.วรวิทย์ เผือกจีน (ประธานฝ่ายเยาวชนฯ) ,  , อน.ถวัลย์  พรหมมา , รทร.กุลจิรา ถิ่นพันธุ์  , รทร.วรวิทย์  เชาว์นวัฒนา พร้อมกับบ้านของผู้อุปถัมภ์(อผภ.มานิต  วงศ์สุรีย์รัตน์) ได้เดินทางไปต้อนรับ นักเรียนแลกเปลี่ยนYE ซึ่งเดินทางมาจากประเทศแคนนาดา  มาทำการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ปี  ณ สนาบินตรัง