ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมสัมมนา Club Vibrant Workshop (View:1101)

วันที่โพส 10/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


@ 6 สิงหาคม 2565
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นายกผ่านพ้นวินัย รัตนรักษา, อน.วิรัญ มหาธนานุสรณ์, รทร.ฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์, รทร.ภัคจิรา ภัทรธนรักษ์ เข้าร่วมสัมมนา Club Vibrant Workshop มูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ ส่งเสริมภาพลักษณโรตารี ภาค 3330 ปีโรตารี 2022-2023 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
#RotaryD3330
#PeopleofAction
#IMAGINEROTARY
#จินตนาการสานสร้างงานโรตารี
#โรตารีภาค3330
#นายกรุ่น118