ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมเดินทางมาส่งเยาวชนแลกเปลี่ยน Outbound (View:1200)

วันที่โพส 10/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


@ 5 สิงหาคม 2565
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ภาค 3330 พื้นที่ 18 โดย : อน.สวัสดิ์ ตระการกิจพาณิชย์ YEO รทร.จรูญลักษณ์ มาบรรดิษฐ์ Counselor สมาชิกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว และครอบครัวรัตนรักษา ร่วมมาส่งเยาวชนแลกเปลี่ยน Outbound นางสาวบุณยาพร(น้องแนน) รัตนรักษา </p>
        </div>
          </div>


    <style>
      * {
        box-sizing: border-box;
      }

      .img-container {
        float: left;
        width: 33.33%;
        padding: 5px;
      }

      .clearfix::after {
        content: