ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรอินเทอร์แรคท์ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีอู่ทอง ร่วมอบรม DTA Interact ปีโรตารี 2565-2566 (View:1653)

วันที่โพส 10/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


23 กรกฎาคม 2565  สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.คนิน แก้วนวม คุณครูที่ปรึกษา และน้องๆ นักเรียน 

#สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนอู่ทอง 
#สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
#สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบ้านเขากำแพง  

เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร DTA Interact พื้นที่ 16-30 ปีโรตารี 2565-2566 

เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ การเสียสละ การเป็นจิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ขอบคุณคณะจัดงานทุกท่าน กิจกรรมวันนี้สนุก สอดแทรกข้อคิดและความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี ผมเชื่อว่าน้องๆ จะนำสิ่งที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาตนเองต่อไปครับ 

#RotaryUthong #D3330RI #Peopleofaction #Interact #โรงเรียนอู่ทอง #โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย #โรงเรียนบ้านเขากำแพง