ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมรับการอบรม Club Vibrant Workshop ภาค 3330 โรตารีสากล (View:207)

วันที่โพส 06/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ร่วมอบรม Club Vibrant Workshop
วันที่ 6 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมไมด้า 
แกรนด์ ทวาราวดี  จังหวัดนครปฐม
สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำทีมโดย นายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมประธานฝ่ายมูลนิธิ อน.พัชรา พูลโภคผล (วิทยากร)และประธานฝ่ายสมาชิกภาพ อน.ณัฐริกา นุรักษ์เข้าร่วมอบรม Club Vibrant Workshop ภาค 3330 โรตารีสากล ด้านมูลนิธิ/สมาชิกภาพ/ภาพลักษณ์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นำมาปฏิบัติ ทำให้สโมสรเข้มแข็งและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ