ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 (View:49)

วันที่โพส 05/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 4/8/65สโมสรโรตารีหัวหิน ประชุมปกติประจำสัปดาห์ครั้งที่ 2 เวลา 19.45-20.30น. ณ หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่า สมาชิกเข้าร่วมประชุม21คน วาระที่1ข่าวนายก วาระที่2 ข่าวเลขา วาระที่3 3นาทีมีหรือไม่มีสาระ โดย อน.ลิษา อึ้งเห่ง ปธ.สมาชิกภาพ วาระที่ 4 สนเทศโรตารี หัวข้อ การเข้ามาเป็นโรแทเรียนของสโมสรโรตารีหัวหิน วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ปิดประชุม เวลา20.30น.