ข่าวประชาสัมพันธ์


New Member 2022-2023 (View:130)

วันที่โพส 01/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นายกฌาฐิษา บุญเปี่ยม ให้ข้อมูลกับผู้มุ่งหวัง

หัวใจหลักของโรตารีคืออะไร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในแนวทางของโรตารีมีอะไรบ้าง 

รวมถึงผู้คนในสังคมจะได้ประโยชน์อะไรจากมวลมิตรโรแทเรียนบ้าง

และได้นำพาผู้มุ่งหวัง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสโมสรและภาค เป็นระยะเวลา 6 เดือน

หลังจากนั้นจึงเชิญชวนว่าที่ผู้มุ่งหวังเข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีนครชัยศรี โดยได้รับการตอบรับทันที 2 ท่าน

คือ...

1. คุณเอกพล ยวงนาค รองประธานบริหารฝ่ายกฏหมาย บริษัทLMG.Insurance และอนุญาโตตุลาการ Thai Arbitration Institute

2. คุณนิภาพร กลมละม้าย ธุรกิจส่วนตัว

มวลมิตรโรแทเรียน ยินดีต้อนรับค่ะ