ข่าวประชาสัมพันธ์


บุญยิ่งทำยิ่งได้ ทานยิ่งให้ยิ่งเกิดบารมี สโมสรโรตารีนครชัยศรี ร่วมมอบข้าวสาร 1000ถุง,น้ำดื่ม น้ำสะอาด 4คันรถ, และจัดตั้งโรงทาน (View:103)

วันที่โพส 01/08/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นายกฌาฐิษา (ฟ้าใส ) บุญเปี่ยม และคณะ เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีนครชัยศรี

ร่วมมอบข้าวสาร 1000ถุง,น้ำดื่ม น้ำสะอาด 4คันรถ, และจัดตั้งโรงทาน ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 10ชุมชน ในเขต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมกับแม่ชีทิพย์วิภาและศิษยานุศิษย์ วัดบางมด กทม. และได้รับความอนุเคราะห์เพิ่มเติม จากวัดเทพรัตนาราม ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นน้ำดื่ม น้ำสะอาด 43 แพ็ค และข้าวสาร 30ถุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี