ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีตรังรวมตัวกันไปส่งนักเรียนเเลปเปลี่ยนYE ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (View:234)

วันที่โพส 29/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


              วันที่ 27 ก.ค.65 (เวลา07.30น.)    สโมสรโรตารีตรัง นำโดยอผภ.มานิต วงศ์สุรีย์รัตน์ , อน.นพ.ประพนธ์  โชติกมาศ (ประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี) , รทร.วรวิทย์ เผือกจีน(ประธานฝ่ายเยาชน), อน.ชยุต  แซ่จั่ว และ รทร.กุลจิรา  ถิ่นพันธ์ุ ได้รวมตัวกันไปส่งนักเรียนเเลกเปลี่ยน  นักเรียนYE  1 ท่าน คือ น้องชีต้า ที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ณ สนามบินตรัง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด