ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ (View:977)

วันที่โพส 27/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ : ปีโรตารี 2565-2566 ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทั้ง 7 ท่านณ.วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับ นย.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด และประธานฝ่ายสมาชิกภาพ อน.สมทรง เกษตรผลจำรูญ เราจะจับมือไปด้วยกัน ในการบำเพ็ญประโยชน์ ในคติพจน์ที่ว่า : @จินตนาการ_สานสร้างงานโรตารี ณ.หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง