ข่าวประชาสัมพันธ์


พัฒนาคน พัฒนาเยาวชน เพื่อคุณภาพขององค์กร (View:1279)

วันที่โพส 26/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565  เวลา 06.00 น.  นย.ผศ.ชวลิต  สันถวะโกมล  นายกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี  พร้อมด้วย อน.ประพันธ์  ไชยมงคล กรรมการ ฝ่ายงาน อินเทอร์แร็คท์และโรทาแรคท์สโมสร  นายกผ่านพ้น กิตติ  เตชะเพิ่มผล ร่วมถ่ายภาพจากตัวแทนของสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) และ สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีกาญจนบุรี  เพื่อไปเข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์  District Training Assembly 2022-2023 พื้นที่ 16-30 ปีโรตารี 2565-2566 ณ สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ  ในการนี้ได้มีสมาชิกสโมสรไปร่วมให้กำลังใจสมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ทั้งสองแห่ง ประกอบด้วย อน.พ.ต.อ.พรชัย  เพ็ชรเจริญ, โรตารีแอนน์ อน.ณัฐรินีย์  สินทรัพย์