ข่าวประชาสัมพันธ์


ฝ่ายเยาวชนสโมสรโรตารีตรัง ได้เข้าพบปะและเชิญชวนสมาชิกอินเตอร์แรค เข้าร่วมการอบรมกรรมการบริหารอินเตอร์แรค จ.นครศรีธรรมราช (View:1033)

วันที่โพส 25/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


                                  ในวันที่ 19 ก.ค. 65 ประธานฝ่ายเยาวชนของสโมสรโรตารีตรัง (รทร.วรวิทย์  เผือกจีน) ได้ประสานกับอินเตอร์แรค รร.ตรังวิทยา เพื่อพูดคุยกับทีมบริหารสโมสรอินเตอร์แรค และเชิญชวนให้เข้าอบรมกรรมการบริหารอินเตอร์แรค จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 ก.ค.65 สมาชิกอินเตอร์แรคของที่นี่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีและให้ความสนใจโครงการนี้เป็นอย่างมาก