ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.บ้านแพ้ว มอบที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) (View:919)

วันที่โพส 24/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


@ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว พื้นที่ 18 ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกับ สโมสรโรตารีชอนจูโมอัก ภาค 3670 ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมทำโครงการ Global Grant No.GG2230040 ปีโรตารี 2021-2022 มอบที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 24 ชุด มูลค่า 97,584 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน ) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร