ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ประดับเข็มสมาชิกใหม่ (View:1572)

วันที่โพส 24/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


@ 12 กรกฎาคม 2565
นย.ปารดา เจียมวิจิตร นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว กล่าวต้อนรับและประดับเข็มสมาชิกใหม่ 2 ท่าน </p>
        </div>
          </div>


    <style>
      * {
        box-sizing: border-box;
      }

      .img-container {
        float: left;
        width: 33.33%;
        padding: 5px;
      }

      .clearfix::after {
        content: