ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสัมนาครอบครัวอุปถัมภ์/ที่ปรึกษา/YEO/Counselorในการอุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลี่ยนภาค3330 ปี2565-2566 (View:1717)

วันที่โพส 15/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 -16.00น.

นย.ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์  โลหะลักษณาเดช พร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์  จำนวน 3 ครอบครัวและมวลมิตรโรทาเรียนสโมสรโรตารี จำนวน 3 ท่าน  ได้เข้าประชุมสัมนาครอบครัวอุปถัมภ์/ที่ปรึกษา/YEO/Counselorในการอุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลี่ยนภาค3330 ปี2565-2566  โดยปีนี้ทางสโมสรโรตารีตรัง ได้รับอุปถัมภ์เด็กYE จำนวน 2ท่าน