ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นย.คณนิศรณ์ฯ พร้อมด้วยมวลมิตรสมาชิกบางส่วน ได้เข้าร่วมทำพิธีสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ยัง ณ วิหารพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (View:975)

วันที่โพส 06/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ในบริเวณวัดพระมหาธาตุมหาวรวิหาร เพื่อขอพรให้การบริหารสโมสรปีนี้

สำเร็จลล่วงไปด้วยดี สมาชิกสโมสรมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในวิชาชีพยิ่งๆขึ้นไป