ข่าวประชาสัมพันธ์


โรตารีรวมใจประชา มอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้สภากาชาดไทย (View:330)

วันที่โพส 22/06/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี จัดโครงการ “โรตารีรวมใจประชา มอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้สภากาชาดไทย”
นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณสโมสรโรตารีราชบุรี ที่ร่วมกับ สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ที่ได้จัดทำโครงการ “โรตารีรวมใจประชา มอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้สภากาชาดไทย” มูลค่าโครงการ 4,500,000 บาท ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 ผู้ว่าการภาครับเลือกละออ จินดา ผู้ว่าการภาครับเลือก 3330 โรตารีสากล นายกก่อตั้ง วลัยรัตน์​ ทรัพย์คิรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี นายก จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ปี 2564-2565 คณะกรรมการสโมสรฯ และสมาชิก ทั้ง 2 สโมสร ตลอดจนมวลมิตรโรแทเรียน ส่วนราชการ นางสาวสมรักษ์ เพชรโฉมฉาย หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โรแทเรียน อารีย์ บวรพัฒนานนท์ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมนำเสนอความเป็นมาในการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
โดยนายก จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ปี 2564-2565 กล่าวว่า ในปีบริหารงานของตน ได้ให้ความสำคัญกับงานด้านการบริจาคโลหิตเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนทั้งสถานที่รับบริจาค การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริจาคโลหิต อาทิ “โครงการชนรุ่นใหม่ รวมใจบริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” เนื่องในวันโปลิโอโลก เพื่อช่วยเหลือภาคบริการโลหิตฯ ในช่วงที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากมีผู้บริจาคน้อยลง จากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสโมสรอินเทอร์แรคท์ สโมสรโรเทอร์แรคท์ กับ สโมสรอุปถัมภ์ เพื่อปลูกฝัง รณรงค์ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนชีวิตจากผู้รับ เป็นผู้ให้ด้วยจิตบริการ โดยเฉพาะการบริจาคโลหิต ที่เปรียบเสมือนการให้ชีวิตแก่ผู้อื่น ทั้งยังเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง เมื่อมีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ในโอกาสนี้ สโมสรโรตารีราชบุรี จึงได้ร่วมกับสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ภายใต้การนำของนายกก่อตั้ง วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี และนายก สมศรี ตั๊นเจริญ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปี 2564-2565 และสมาชิก ตลอดจนมวลมิตรโรแทเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคราวนี้ เป็นการดำเนินโครงการใหญ่ร่วมกันอีกครั้ง ด้วยการจัดหาทุนทรัพย์​รวมจำนวน​ 1,000,000 บาท​ ในการสมทบทุนซื้อ