ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี (View:331)

วันที่โพส 22/06/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 และมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมพิธีฉลองสารตราตั้ง และคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 เป็นประธานในพิธีฉลองสารตราตั้งสโมสร และพิธีฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2564-2565 (คณะกรรมการชุดก่อตั้งสโมสร) สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี ภาค 3330 โรตารีสากล โดยมี นายก จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ปี 2564-2565 กล่าวเปิดการประชุม พร้อมมีการเชิญธงชาติไทย และธงโรตารี เข้าสู่ห้องประชุมภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย เพื่อประกอบพิธีฉลองสารตราตั้ง และคณะกรรมการบริหารสโมสรฯอย่างเป็นทางการ สำหรับการประกอบพิธีในวันนี้ มีผู้ว่าการภาครับเลือกละออ จินดา ผู้ว่าการภาครับเลือก 3330 โรตารีสากล , อดีตผู้ว่าการภาค เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ , อดีตผู้ว่าการภาค พลโท คณิต แจ่มจันทรา , ผู้ว่าการภาคนอมินีซีเนท จักรชัย วิสุทธากุล , อดีตนายก นายแพทย์ ดนัย อดุลยศักดิ์ ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค 3330 ปี 2564-2565 , ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค วิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิตุ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 19 , นายกรับเลือก ภาวนา พิทักษ์ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีราชบุรี ปี 2565-2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก ตลอดจนมวลมิตรโรแทเรียน นำโดยนายกก่อตั้ง วลัยทรัพย์คิรี นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพียง
ในโอกาสนี้ นายก จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ปี 2564-2565 ได้กล่าวรายงานความเป็นมา และการก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี จากนั้น อดีตนายก นายแพทย์ ดนัย อดุลยศักดิ์ ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค 3330 ปี 2564-2565 ได้กล่าวถึงการดำเนินการก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี ในระดับโรตารีสากล ทั้งนี้ ยังมีการนำเสนอความหมาย คุณค่า และความสำคัญของสารตราตั้งสโมสร จากโรตารีสากล ซึ่งเป็นใบประกาศที่แจ้งให้สโมสรนั้น ได้เป็นสมาชิกขององค์กรโรตารีสากลแล้ว โดยผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ได้กระทำพิธีมอบสารตราตั้ง และธงสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี สัญลักษณ์แทนสโมสรฯ โดยมีนายกก่อตั้ง กมลภัทร ตนุเลิศ นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมพิธีรับมอบ จากนั้น ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ได้ประดับเข็ม และมอบสายสะพายให้กับคณะกรรมการ และสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้สนับสนุนในการก่อตั้งสโมสรใหม่ การมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนายกสโมสร และสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี การกล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ให้กับนายกก่อตั้ง กมลภัทร ตนุเลิศ นายกก่อตั้งสโมสรโรท