ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุม Assembly (View:348)

วันที่โพส 15/06/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันอังคาร 14 มิถุนายน 2565 นย.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงค์ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ประชุม Club Assembly คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564-2565 วางแผนงานและเตรียมการ เพื่อส่งมอบงานต่อ นยล.อัจฉรา ปานบานเกร็ด นายกสโมสร ปี 2565-2566 ณ.ร้านอาหาร บ้านตอไม้สุพรรณบุรี