ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวร่วมปฏิวัติขยะ (View:304)

วันที่โพส 15/06/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


15 พฤษภาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ประธานฝ่ายชุมชนสโมสรท่าน นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ ได้นำชุมชนโรตารี ทั้ง 9 ชุมชนอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เข้าร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนไทยเปลี่ยนขยะพลาสติกเพื่อลดมลพิษ ลดโลกร้อนในงานประกอบด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรทร. พีระดา ปฏิทัศน์ ประธานแนวร่วมปฏิวัติขยะร่วมกันต้อนรับพณ.ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รมต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมโครงการที่วิสาหกิจชุมชน แนวร่วมปฏิวัติขยะจ.สุพรรณบุรี