ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีส่งมอบเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน สนับสนุนโดย สโมสรโรตารีบึงกุ่ม ภาค 3350 โรตารีสากล (View:210)

วันที่โพส 10/05/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


 ร่วมกับ สโมสรโรตารีพราวด์ นคร
สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี
สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี
สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี
สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย
สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรี
สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช
สโมสรโรตารีทุ่งสง
สโมสรโรตารีเมืองต้นน้ำชะอวด
สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
ภาค 3330 โรตารีสากล และ คุณสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช