ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งมอบโครงการDistict Grant "น้องปลอดภัย น้ำสะอาดใส่ใจสุขภาพ" ณ โรงเรียนบ้านเนินพยอม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (View:188)

วันที่โพส 09/05/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 19 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีหัวหิน นำโดย นายกอารีย์ มิตรอุปถัมภ์ พร้อมสมาชิก ร่วมส่งมอบโครงการDistict Grant "น้องปลอดภัย น้ำสะอาดใส่ใจสุขภาพ" ณ โรงเรียนบ้านเนินพยอม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในวันส่งมอบ ได้จัดกิจกรรมเสริม อบรมให้ความรู้เรื่องน้ำ . สุขอนามัย การล้างมือที่ถูกวิธี และ ประโยชน์ของน้ำ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินพยอม

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ 11 เดือน