ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีหัวหิน ร่วมกับสโมสรโรทาแรคท์ ร่วมสำรวจโครงการน้องปลอดภัย น้ำสะอาดใส่ใจสุขภาพ (View:165)

วันที่โพส 09/05/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 29 ธันวาคม2564

ในนามสโมสรโรตารีหัวหิน และ สโมสรโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยราชมงคลวังไกลกังวล ร่วมเข้าพื้นที่ โรงเรียนบ้านเนินพยอม เพื่อสำรวจ ตรวจงาน และวางแผนหารือกำหนดจัดกิจกรรมวันส่งมอบร่วมกัน

“โครงการน้องปลอดภัย น้ำสะอาด ใส่ใจสุขภาพ”