ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีหัวหิน ร่วมกับสโมสรโรตารีเจริญนคร สำรวจโครงการGlobal Grant รักษ์พงไพร (View:1558)

วันที่โพส 09/05/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นายกอารีย์ มิตรอุปถัมภ์ พร้อมทั้งสมาชิกโรตารีหัวหิน ในฐานะ Local Club  ร่วมประชุมและสำรวจโครงการGlobal Grant รักษ์พงไพร ของสโมสรโรตารีเจริญนครDistrict 3350 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พาสำรวจและให้ขัอมุูลผืนป่ากุยบุรี

>>ปกป้อง รักษาป่าไม้ พัฒนาให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างถูกวิธีและยั่งยืน

Love the Forest”Kui Buri”