ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุนบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีสากลในปี2564-2565 โดยผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมา ติดเข็มสมาชิกบริจาค100us จำนวน 13 ท่าน (View:2385)

วันที่โพส 15/03/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม