ข่าวประชาสัมพันธ์


รวมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารี และ Club Trainer (View:4083)

วันที่โพส 24/08/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นย.สุนทร อินทเรือง และ อน.พงศพัศณ์ เรืองรองกิติ

เข้าร่วมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารี และ Club Trainer 1

ที่โรงแรมสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2558