ข่าวประชาสัมพันธ์


บริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิสากล (View:1246)

วันที่โพส 14/02/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยนายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ ผู้แทนกรรมการโรทาแรคท์ภาค นายศุภกฤต แสงภู่วงศ์ กรรมการทั้ง 5 ฝ่าย มวลมิตรโรแทเรียล เข้าประชุมเคาะฆ้องร่วมกับท่านผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ หลังจากประชุมร่วมกรรมการ 5 ฝ่ายและสมาชิกแล้ว ผวภ.ให้เกียรติติดเข็มกับสมาชิกที่มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิสากล จำนวน 19 ท่านที่บริจาค 100 เหรียญ รวมยอดทั้งหมด 2,275 เหรียญ ณ.ศูนย์การเรียนรู้และจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี