ข่าวประชาสัมพันธ์


ต้อนรับและประดับเข็มสมาชิกใหม่ (View:2707)

วันที่โพส 21/01/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


       เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายวิกรม ประชุมกาเยาะมาต  นายกสโมสรโรตารีนราธิวาส ภาค 3330 พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารี ได้ร่วมกิจกรรมรับสมาชิกใหม่เดือนแห่งเพิ่มสมาชิก  พร้อมประดับเข็มสมาชิกใหม่ แก่นางสาว เรวดี เซ็นเจริญ  ณ. ร้านบ้านกาแฟและต้นไม้ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ด้วยไมตรีจิต แห่งโรตารี