ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมร่วมผู้ว่าการภาค (View:76)

วันที่โพส 14/01/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ท่าน ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงศ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2564-2565 ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ นย.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการกับสโมสรโรสุพรรณิการ์ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย : นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี