ข่าวประชาสัมพันธ์


14/1/65 สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน นำโดยนายก พชรวดีพร อัฐฐาพรศิริไพศาล ขอบพระคุณสมาชิกโรแทเรียนสโมสรโคกเสม็ดชุนร่วมสละเวลาส่งมอบรถเข็นวิลแชร์ให้กับผู้พิการ ณ ชุมชนวัดปลักกริมนอก (View:53)

วันที่โพส 14/01/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรมขอบคุณ นายกชวดล จักรกายวรกุล สโมสรโตารีกระทุ่มแบนผู้สนับสนุน รถเข็นวิลแชร์ให้กับสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน
ขอบคุณ อสม. มยุรี ฉุตะโส ช่วยประสานงานรายชื่อผู้พิการให้กับสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน
ที่สำคัญขอบคุณผู้พิการที่ให้โอกาสองค์กรโรตารีได้ร่วมทำกุศลในครั้งนี้
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี