ข่าวประชาสัมพันธ์


ต้อนรับผู้ว่าการภาค (View:30)

วันที่โพส 14/01/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่พุธ 12 มกราคม 2575. เวลา 10.00 น.-12.00 น. สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงค์ พร้อมสมาชิกสโมสร และมวลสมาชิก RCC . โรทาแรคท์ ร่วมกันให้การต้อนรับท่าน ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงศ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2564-2565 เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม กับชุมชนโรตารีวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง โรงเรียนวัดสัปรดเทศ อสม.และแนวร่วมปฏิวัติขยะจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้คือ - เดินรณรงค์ปฏิวัติขยะ - สาธิตการคัดแยกขยะ เพิ่มรายได้ในชุมชน - รับมอบอุปกรณ์ลดภาวะโลกร้อน - การทำผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเหลือใช้ - การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร วิทยากรโดย รทร.พีระดา ปฏิทัศน์ ประธานแนวร่วมปฏิวัติขยะ สุพรรณบุรี ณ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี