ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดีแด่ อน.อภิวรรณ คงมาลัย และประธานทั้ง 5 ฝ่าย (View:25)

วันที่โพส 13/01/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


การประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ อดีตนายกและสมาชิกร่วมแสดงความยินดีแด่ อน.อภิวรรณ คงมาลัย และประธานทั้ง 5 ฝ่าย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาด้วยดี วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ร้านไผ่ขวาง
#โรตารีเปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ
#SERVE TO CHANGE LIVES
#Rotary opens Opportunitie
# RI District 3330
#People of Action
#End Polio now