ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมร่วมสโมสรอินเตอร์แรคท์ (View:2353)

วันที่โพส 20/12/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เยาวชนผู้นำจิตอาสา การประชุมสโมสรอินเตอร์แรคท์สามชุกรัตนโภคาราม อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ 16 ธันวาคม 2564 ณ.ห้องประชุมสภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โดยนายกทรงภูมิ จงรอบคอบ นำสมาชิกเข้าประชุมร่วมกับสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ประธานที่ปรึกษาอินเตอร์แรคท์ท่านศศิวรรณ คุ้มฉายา และสมาชิกเข้าร่วมประชุม วาระ การประชุมเน้นการทำกิจกรรมรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ในโรงเรียนออกไปตามตลาดและชุมชนในบริเวณโรงเรียน โดยคุณพีระดา ปฏิทัศน์ สมาชิกสโมสรสุพรรณิการ์ให้ความรู้และสนับสนุนโครงการ