ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีคอหงส์จ้ดกิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ (View:1473)

วันที่โพส 15/12/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สโมสรโรตารีคอหงส์จัดกิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่อีก 1 ท่าน คือ รทร.ดลภัทร  โชโต ซึ่งเป็นบุตรสาวของ นย.เพ็ญศิริ โชโต นายกสโมสรปี 2564-2565 ที่มีใจรักในการให้บริการและการบำเพ็ญประโยชน์อยู่เสมอๆ โรแทเรียนท่านนี้ได้เข้าร่วมการอบรม Club Vibrant Workshop ระดับภาค 3330 ในห้องภาพลักษณ์สาธารณะ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นสมาชิกของสโมสรท่านแรก ที่เป็นสมาชิกสโมสรแล้วเข้ารับการอบรมระดับภาคเลย