ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน นายกพชรวดีพร อัฐฐาพรศิริไพศาล ประชุม Club Assembly ในหัวข้อเรื่องการเป็นโรแทเรียทและให้ความรู้ความเข้าใจขององค์กรโรตารีกับสมาชิกมุ่งหวังก่อนการเป็นสมาชิก (View:1267)

วันที่โพส 08/12/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม