ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมอบรมมูลนิธิโรตารี (View:2475)

วันที่โพส 06/12/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่4ธันวาคม2564 นย นพ จรูญพงค์ ปรรมธนรันต์ พร้อมด้วยสมาสิกสโมสรเข้าร่วมอบรมที่โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า