ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน นย.พชรวดีพร ร่วมประชุมกับ สโมสรโรทาแร็คท์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในหัวข้อเรื่องของการประชุมครั้งนี้ (View:175)

วันที่โพส 22/11/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม1.การเดินทางไปร่วมประชุมโรทาแร็คท์ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.กิจกรรมการทำโครงรับบริจาคโลหิต
3.กิจกรรมของการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน
   โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี