ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีนครปฐม จัดสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์และสโมสรอินเทอร์แรคท์ในความอุปถัมภ์ (View:193)

วันที่โพส 18/11/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีนครปฐม ในการประชุมสัปดาห์ของสโมสรได้จัดสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ในความอุปถัมภ์ปีโรตารี 2564-2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล โดยมี ประธานโรทาแรคท์ภาค 3330-ประธานอินเทอร์แรคท์ภาค 3330-ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค-ผุ้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 24 ร่วมกันประดับเหรียญอดีตนายกและนายกสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ นอกจากนี้ก่อนช่วงจัดสถาปนาฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานของปีโรตารีนี้ด้วย