ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่ม “ป่าพื้นที่สีเขียว” แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มาตรการเสริมลดภาวะโลกร้อน” ของประเทศไทย และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ เนื่องในสัปดาห์อินเตอร์แรคท์โลก (View:210)

วันที่โพส 10/11/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีราชบุรี จัดโครงการปลูกป่า ลดโลกร้อน ในสัปดาห์อินเตอร์แรคท์โลก

สโมสรโรตารีราชบุรี จัดโครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่ม “ป่าพื้นที่สีเขียว” แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มาตรการเสริมลดภาวะโลกร้อน” ของประเทศไทย และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ เนื่องในสัปดาห์อินเตอร์แรคท์โลก

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายก จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ปีบริหาร 2564-2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรี สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี และสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่ม “ป่าพื้นที่สีเขียว” แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มาตรการเสริมลดภาวะโลกร้อน” ของประเทศไทย และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ เนื่องในสัปดาห์อินเตอร์แรคท์โลก ( World interact week ) ณ สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี บ้านหินสี อำเภอปากท่อ โดยมีนายสุรเชษฐ์ ศรีแดงรักษา หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอดีตผู้ว่าการภาค พลโท คณิต แจ่มจันทรา อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2561-2562 ได้กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้

เนื่องด้วยประเทศไทย ได้เข้าร่วมเวทีประชุมสมัชชา ประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP26 เพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกของนานาประเทศ เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดยพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม จากความสำคัญดังกล่าว สโมสรโรตารีราชบุรี ภายใต้การนำของนายก จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นมะค่าโมง ในพื้นที่ สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี โดยมีการนำสมาชิกสโมสรฯ และน้องๆสมาชิกสโมสรอินเตอร์แรคท์ และโรทาแรคท์ ในเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม โดยนางสาวชญานี ประเทืองผล นายกสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี นางสาวพิมพ์ขวัญ สุขสวัสดิ์ นายกสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และนางสาววราทิพย์ ทองนิ่ม นายกสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้เป็นตัวแทนกล่าวถึงความรู้สึก ที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ และเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้มีจำนวนลดน้อยลง

โรแทเรียน โกมลชัย บุญไชย เลขานุการสโมสรโรตารีราชบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก อันเป็นการลดภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชน เห็นความสำคัญในการปลูกต้นไม้ และช่วยกันรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้านนายสุรเชษฐ์ ศรีแดงรักษา หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี เปิดเผยว่า สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี อยู่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี กรมป่าไม้ มีภารกิจในการศึกษาวิจัย เรื่องการปลูกสร้างสวนป่า ปรับปรุงพันธุ์ไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ หรือ เมล็ดพันธุ์ดี ให้กับหน่วยงานอื่น นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยในวันนี้รู้สึกดีใจ ที่สโมสรโรตารีราชบุรี และน้องๆเยาวชน จากสโมสรอินเตอร์แรคท์ และโรทาแรคท์ ได้มาจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่สถานีฯ ถือเป็นเรื่องที่ดี ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องของการรักษาทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ได้อีกทางหนึ่งด้วย