ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี รวมใจปลูก “พะยูงค้ำคูนทวีศรีสักทอง” ฉลองวันโปลิโอโลก (View:1662)

วันที่โพส 09/11/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี รวมใจปลูก “พะยูงค้ำคูนทวีศรีสักทอง” ฉลองวันโปลิโอโลก
.
วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
.
สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี จัดกิจกรรมรวมใจปลูก “พะยูงค้ำคูนทวีศรีสักทอง” ฉลองวันโปลิโอโลก นำโดย นย.สมศรี ตั๊นเจริญ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปี 2564-2565
.
โดยมี นยก.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี เป็นประธานในพิธี, ผวล.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค3330 ปี 2564-2565 , สมาชิกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
.
รวมทั้ง สโมสรโรทาแรคท์(มรภ.หมู่บ้านจอมบึง) , สโมสรอินเตอร์แรคท์(รร.เทศบาล5) , ชุมชนโรตารีวัดนาหนอง, ชุมชนโรตารีวัดท้ายเมือง, และชุมชนโรตารีบ้านไร่ มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
.
นย.สมศรี ตั๊นเจริญ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ คือ
1.เพื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนได้ตระหนักถึงการลดและขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกใบนี้
2.เพื่อร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดราชบุรี
3. เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์
และ 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เริ่มที่ใจ ร่วมกัน
.
ทั้งนี้ การเลือกปลูกต้นพะยูง คูน สัก เพราะเป็นต้นไม้อายุยืน ไม้เชิงเศรษฐกิจทำให้เป็นป่า ใช้สร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน สร้างความร่มเงา ร่มเย็น และช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศดิน และน้ำในดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
.
ในงานมีกิจกรรมมอบป้ายโลโก้ของนโยบาย brand center 2021 แก่สโมสรและชุมชนในอุปถัมถ์ของสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
มอบพันธ์ไม้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำไปปลูกร่วมกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความร่มรื่นภายในวัดนาหนอง พร้อมประชาสัมพันธ์รวมพลังทั่วโลกขจัดโปลิโอ และร่วมแสดงสัญลักษณ์มือเนื่องในวันโปลิโอโลกพร้อมกัน
.
ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ด้วยไมตรีจิต และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมนี้สำเร็จด้วยดีดั่งตั้งใจ