ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์กำจัดโปลิโอให้หมดสิ้นจากโลกนี้ (View:2565)

วันที่โพส 07/11/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 24 ตุลาคม 2564 (World Polio Day 2021)
นย.สมศรี ตั๊นเจริญ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปีโรตารี 2564-2565 ภาค 3330 พื้นที่ 19 พร้อมสมาชิกสโมสร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์กำจัดโปลิโอให้หมดสิ้นจากโลกนี้ พร้อมกันแสดงสัญลักษณ์มือ "This Close" ร่วมกัน
.
October 24, 2021 (#WorldPolioDay2021)
P. Somsri Tancharoen, President of Rotary Club of Ploi Ratchaburi, Rotary Year 2021-2022, Region 3330 Area 19, with club members Let's be a part of the campaign to eliminate polio from the world and simultaneously display the hand symbol "This Close" together.
We are this close to ending polio.
.
.
#RotaryClubOfPloiRatchaburi
#rotarydayofservice #MyEndPolio
#Rotary3330 #PeopleOfAction