ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย (View:1675)

วันที่โพส 28/10/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00-21.00 น.สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ ได้จัดอบรมบุคลิกภาพ ภาษากาย การแต่งตัวและการวางตัว โดยเชิญวิทยากรMr. Chaichchay Yimsengthana  มาให้ความรู้ โดยบรรยายผ่าน Zoom สมาชิกเข้าร่วมอบรม 11 ท่าน และแขกต่างสโมสร 3 ท่าน