ข่าวประชาสัมพันธ์


บริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีสากล (View:2413)

วันที่โพส 24/10/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เนื่องด้วย วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าการภาคท่าน ผวภ.ไพกิจฮุนพงษ์สิมานนท์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยภาคพื้นที่ 28 ผชภ. ชยุต ศิริกาญจนสุข เยี่ยมสโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี อย่างเป็นทางการซึ่งสมาชิกในสโมสรร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีสากล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 U$