ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ Global Grant GG 2016014 (View:2572)

วันที่โพส 18/10/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

การอบรมเพื่อประเมิณคณะครูโรเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในโครงการ Global Grant GG 2016014 ในปีโรตารี 2020-2021 เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปผลสำเร็จและปิดโครงการอย่าสมบูรณ์