ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งมอบโครงการ District grants (View:1843)

วันที่โพส 25/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


24/09/64  เนื่องในเดือนแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้หนังสือของโรตารีสากล  สโมสรโรตารีแก่นจันทน์  
นำโดย นย.ปฐมพร เจียสกุล พร้อมด้วยอดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน   ส่งมอบโครงการ  District grants 
"ห้องสมุดชุมชนวัดนาหนอง"  โดยมี ผวล.ละออ จินดา เป็นประธานเปิดโครงการ   พร้อมด้วย ผชภ.วิชัยดิษฐ์  จันทร์ปิตุ  , 
พระครูวินัยธรอำนาจ อนุภัทโท  เจ้าอาวาสวัดนาหนอง , นายวิรัช แก้วใส นายก อบต.ดอนแร่ , กำนัน ยัง เข็มนาค กำนันตำบลดอนแร่  ผอ.โรงเรียนวัดนาหนอง - ผอ.รร.วัดน้ำพุ , พ.ต.ชัยอนันต์  เพิ่มพูน  นยก.ปิยนุช ภู่ส่วสดิ์ สโมสรโรตาแรคท์ชุมชนศรีเมือง  
และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลดอนแร่ เข้าร่วมงาน