ข่าวประชาสัมพันธ์


งานสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แรคท์และโรทาแรคท์ (View:1615)

วันที่โพส 19/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. @ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา พร้อมกับ ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ประธานพิธีสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แรคท์และโรทาแรคท์ อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปี 2564-2565 จำนวน 6 สโมสร คือ 1.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา 2.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 3.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 4.สโมสรโรทาแรคท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 5.สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 6.สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความยินดี ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ แสดงความยินดี พร้อมแนะนำแนวทางการเป็นเยาวชนผู้นำ "จิตอาสา" บริการเหนือตนเอง (Service Above Self) และโครงการบำเพ็ญประโยชน์ นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายโรตารี ปี 2564-2565 "โรตารี เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ"