ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีราชบุรีเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพแอนน์สารินี อนันตชินะ (View:126)

วันที่โพส 15/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีราชบุรีเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพแอนน์สารินี  อนันตชินะ  วันเสาร์ที่ 11 กันยา่ยน 64  ณ  วัดศรีสุริยวงศ์